Πληρωμές

Πληροφορίες Πληρωμής

Ονομα Τράπεζας: Τράπεζα Κύπρου

Ονομα Λογαριασμού: WINDTECH LTD

Αριθμός Λογαριασμού: 011811005403 (EUR)

Swift: BCYPCY2N

IBAN: CY24 0020 0118 0000 0011 0054 0300